מפוח פינוי עשן צמוד קיר

מפוח צירי צמוד קיר להוצאת עשן. מפוח העשן מיועד לשימוש למטרות איוורור רגיל לכל עונות השנה וכן לפינוי עשן במצבי חירום. המפוח מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לפעולה בטמפ’ של 250oC ו של 400oC – במשך שעתיים.

יתרונות המפוח:


• המפוח בנוי במבנה תעשייתי קשיח מפלדה מגולוונת וצבוע במערכת אלקטרו סטטית אפוקסי פוליאסטר.
• למפוח מאיץ בקטרים משתנים, החל ב-400 מ”מ ועד 1250 מ”מ
• למפוח מאיץ שמורכב מלהבי אלומיניום ביציקת לחץ המוברגים זה לזה
• קיימת אפשרות לשינוי זוית להבי המאיץ
• המפוח מסופק עם מנוע המתאים לטמפרטורה הדרושה
• אין צורך בתחזוקה – המפוח בהנעה ישירה
• ניתן להזמין מראש רשתות בטיחות לכל הדגמים

כיוון זרימת האוויר הסטנדרטי הינו מהמנוע לכיוון הכנף. היות והמנוע הוא תלת פאזי, ניתן לשנות את כיוון סיבוב המנוע ולכן גם את כיוון סיבוב הכנף, ליצירת מצב בו המפוח יכול הן לשאוב אוויר והן לדחוף אוויר. שינוי הכיוון גורם להפחתה של 30 בספיקת האוויר ולעלייה קטנה ברמת הרעש. במידה וצריך, קיימת אפשרות להזמין מפוח עם כנף דו כיוונית. במצב זה הספיקה תפחת ב-15 והספק המנוע יפחת ב-25 יחסית למפוח סטנדרטי.

נגישות